Nowe opłaty członkowskie SP3PJE

Składka miesięczna 15 zł
Składka półroczna 90 zł
Składka roczna 180 zł
Płatność za cały rok z góry jednorazowo lub w dwóch równych ratach .
Termin płatności rata I do 15 lutego bieżącego roku oraz rata II do dnia 15 Lipca bieżącego roku.
Wpisowe do klubu wynosi 50 zł
W przypadku niedotrzymania terminu członek zostaje wykluczony i obowiązuje go ponowne opłacenie wpisowego.

Wyjątkiem i jedynym odstępstwem jest rok 2020 gdzie termin płatności za bieżący rok mija 15 sierpnia.
Niniejsze opłaty wynikają z konieczności opłacenia nowego pomieszczenia klubowego, oraz bieżących potrzeb związanych z działalnością klubu.

Wszystkie kwoty oraz terminy zostały uzgodnione przesz członków klubu na oficjalnym spotkaniu

The Author

SQ3KKO

Jarek SQ3KKO - członek klubu SP3PJE - radioamator, pisarczyk, skryba, fotograf,